Waarom wij architectenwerk maken

Alles is veranderlijk en permanent in ontwikkeling, tegelijkertijd ontwerpen we voor de lange termijn. Duurzaamheid is daarom de essentie van ons vak. Ons bureau focust zich hierbij op 3 doelen; 4 dimensionaal ruimtegebruik, de woningbouwopgave van morgen en natuur inclusief ontwerpen. Wij hebben hiermee een eigen visie ontwikkeld op de toekomstige leefomgeving en passen deze toe bij projecten, publieke organisatie en ondernemingen.

1. Ruimte = 4D

Terwijl de ruimte in de stad steeds schaarser wordt, neemt de vraag hiernaar in rap tempo toe. We zijn ervan overtuigd dat we, voor een duurzamere wereld, slimmer en effectiever om moeten gaan met ruimte. Maar hoe doe je dat? Door de factor tijd toe te voegen aan onze ontwerpen, maken we architectuur en stedenbouw vier dimensionaal.

Onze leefomgeving moet groei en verandering aan kunnen door de tijd heen, multifunctionaliteit speelt hierbij een cruciale rol. Zo maak je vaste plekken voor wisselend gebruik. Waar vandaag geparkeerd wordt, is morgen een manifestatie, waar in de ochtend wordt gewerkt, wordt in de avond gewoond met 2 kinderen. Ook willen we op de lange termijn veranderend gebruik niet onmogelijk maken, om zo de levensduur van gebouwen op te rekken. Wij ontwerpen daarom gebouwen en ruimtelijke structuren die zich met de tijd laten veranderen door gebruikers.

2. Forward home

De eenentwintigste eeuw kenmerkt zich door een verschuiving van een maatschappij waarin mensen in te delen zijn in een bepaalde doelgroep, naar een samenleving waar grenzen in rap tempo vervagen. Op alle gebieden en op alle niveaus vervagen grenzen en is er behoefte aan flexibiliteit en rekbaarheid. Dat geldt ook voor ons huis. De veranderende relatie tussen werk en priv├ę speelt hierin een belangrijke rol.

Met alle woningen die de komende decennia gebouwd worden, moet deze veranderende levensstijl een hoofdrol krijgen. Een leven waarin verschillende activiteiten zich in een hoog tempo afwisselen binnen het huis. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe typologie├źn en woonvormen, die naast hun multifunctionaliteit, ook structuur en rust bieden aan bewoners. Een huis dat als een gereedschapskist voor het dagelijkse leven is gemaakt en waar bewoners zich tegelijkertijd vertrouwd voelen. Met die visie werken wij aan de woningbouwopgave van de 21ste eeuw.

3. Bouwen aan natuur inclusieve leefomgevingen

Architectuur dat sterk verweven is met landschappelijk ontwerp is interessant in verschillende opzichten en biedt kansen in verdichtende steden. De kwaliteit van leven in de stad verhoogd ontegenzeggelijk door natuur er een plek te geven. Dit levert een schonere lucht op, biodiversiteit, koelte tijdens de hitte, betere akoestiek en duurzamere stedelijke structuren. Daar komt bij dat we onmiskenbaar houden van de schoonheid die de natuur heeft. Schoonheid die vaak even ongrijpbaar als nadrukkelijk aanwezig is.

Nu klimaatverandering meer en meer zichtbaar wordt in ons dagelijkse leven, zullen we met een ander idee over de natuur de stad ontwerpen. Een manier waarbij we natuurlijke processen proberen te begrijpen en onderdeel maken van de leefomgeving. In dit stadslandschap zullen we leren dat leven met de natuur de enige duurzame vorm van leven is en zo ook de enige duurzame manier van stad maken is.