Libelle

Maak!
Dit project vormt een onderdeel van Het Ministerie van Maak! Dat is een inter-ministerie bestaande uit ontwerpbureaus, onderzoekers, experts en overheidsinstanties verspreid over heel Nederland. Het zelfverklaarde ministerie wil een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland door concrete oplossingen te bieden voor het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering.

NAP
De locatie voor deze studie is een polder in de provincie Zuid – Holland tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel. De Zuidplaspolder ligt 6,76 meter onder NAP en is hiermee het laagste punt van Nederland. Aan de zuidzijde van het onderzoeksgebied stroomt de Hollandse IJssel, de dijk hierlangs ligt op 4 meter boven NAP. De relatief grote hoogteverschillen maken het een bijzonder interessante plek. Het landschap is rommelig in gebruik, een brede dijk met industrie en een polder met versnipperd grondgebruik.

Mens, Dier, Plant
De opgave van het ontwerpend onderzoek moet beantwoorden aan twee kernvragen; hoe bouw je 10.000 woningen rondom het laagste punt van Nederland; en hoe maak je serieus ruimte voor natuurontwikkeling. Kortom, hoe maak je een plek voor mensen, dieren en planten.

Dijkstad, Landhoofd, Waterrijk
Het antwoord ligt verscholen in drie leefwerelden die we hebben ontworpen. Op de 100 meter brede dijk wordt in hoge dichtheid een dijkstad gemaakt. De laag gelegen polder wordt op termijn vrijgespeeld voor natuurontwikkeling en meer water. Het peil kan hier stijgen.
In de tussengelegen boezem (-3m NAP) worden landhoofden (of pieren) gebouwd op een niveau dat aansluit op de brede dijk. Hier op en -aan worden nieuwe woongebouwen gerealiseerd. In en onder de landhoofden is ruimte voor parkeren, logistiek en publieke functies. Deze grenzen aan de gronden van de huidige boezem. Waar ruimte is voor kleinschalige landbouw, voedselbossen en parken.

projectinformatie

opdrachtgever: Ministerie van Maak en IABR
jaar: 2022
team: Robbert Guis en Barten Verschoor
schaal: gebiedsontwikkeling
locatie: Zuid-Holland
opdracht: ontwerpend onderzoek

Leave a Reply