Krokodil

Positie heroveren
Het grootste deel van het huidige schoolgebouw van OBS In ‘t Veld is een monumentaal gebouw dat bijna 100 jaar oud is. De huidige staat ervan en die van de directe omgeving is gedateerd en versleten. Het plan behelst het renoveren en gedeeltelijk nieuw bouwen van een 21ste eeuwse school met kinderopvang en gymzaal, die opnieuw een belangrijke stedenbouwkundige positie kan verwerven in het grotere gebied.

Eenheid en overlap
De opgave van het ontwerpend onderzoek gaat over twee kernwaarden. Het is bij dit project essentieel te zorgen voor eenheid op zowel de schaal van het gebouw in zijn omgeving als bij het in het interieur samenkomen van het bestaande monumentale gebouw en het nieuwe bouwdeel. Ten tweede is er noodzaak tot overlap, op schaal van de wijk tussen speelpleinen en de openbare ruimte, in het gebouw in de wisselende activiteiten die een 21ste eeuwse school definiëren.

Een reis door de tijd
Ruimte is vier dimensionaal, dat wil zeggen dat tijd een belangrijke factor is bij het bruikbaar maken van het gehele ruimtelijke systeem van de school. Bij het ontwerp hebben we daarom gekozen om bijna alle ruimten te maatvoeren als klaslokalen. De lerarenkamer kan bijvoorbeeld ook worden ingezet als klaslokaal. Dit geeft enorme flexibiliteit en maakt toekomstige veranderingen niet onmogelijk.

Architectuur: herkenbaar en ingetogen
Het bestaande monumentale gebouw is ruimtelijk eenduidig van opzet, de kwaliteit van de architectuur zit in diverse kleine expressieve toevoegingen. Deze toevoegingen hebben we opnieuw gebruikt in het ontwerp van het nieuwe te bouwen deel. De kenmerkende boogramen en openingen zijn hierbij het meest herkenbaar.

projectinformatie

opdrachtgever: Mevrouw Meijer
jaar: 2022
team: Robbert Guis, Julia Coolen, Tobias Macchione en Barten Verschoor
oppervlakte: 3600 m²
locatie: Zaanstad
opdracht: ontwerpend onderzoek