Oost

Woonerf midden in de stad
Bij het herstructureren van het binnenerf met de Gravin Aleidaschool, spiegelen we het originele volume met een blok nieuwe stadswoningen. De geopende, langgerekte ruimte langs het gebouw wordt hierdoor aaneengesmeden. 

Twee gezichten
De oorspronkelijke poort wordt weer in ere hersteld om toegang te bieden aan een woonerf aan de achterzijde. Aan de voorzijde van het gebouw wordt een collectieve tuin gecreëerd.

Duurzaam herontwerp
Het schoolgebouw krijgt door middel van een nieuwe isolerende binnenschil een comfortabel woonklimaat en is energie efficient. De woningtoegangen tot de ‘kluslokalen’ maken optimaal gebruik van de bestaande structuur en het naastgelegen woonerf. 

Slimme woontypologie
De nieuwbouw huizen bestaan uit een flexibele kern met daaromheen vrij in te delen ruimten in een split-level ordening. Deze casco’s worden uit hout gebouwd en geprefabriceerd, omwille van duurzaamheid en het kunnen beantwoorden aan de uitdagende randvoorwaarden van deze bouwlocatie.

projectinformatie

opdrachtgever: Steenvlinder
jaar: 2020
team: tek architecten, DWA, OASE Stedenbouw en landschap
oppervlakte: 1900 m²
locatie: Schiedam
opdracht: tender, tweede plaats